Činnosti

Naše činnosti jsou zaměřené na sdílení s křesťany i přáteli mimo křesťanské prostředí víru a přesvědčení o společné odpovědnosti za Boží stvoření. Činíme tak různými způsoby 

vzděláváním dětí a mládeže ve vztahu k přírodnímu prostředí skrze výukové programy ve školách a dospělých skrze naučné přednášky zaměřené na krásy přírody, její ochranu i další témata, vedoucí k zodpovědnému životu 

klubovou činností pro děti, povzbuzující děti k objevování a lásce k přírodě a lepšímu chápání významu a důležitosti správné péče o ní

rozvíjením a budováním křesťanského ekologického centra, sloužícího k různým pobytovým ekologickým programům pro křesťany i nekřesťany s návazností na praktické ochranářské aktivity

spoluprací s ČSOP a ČSO v oblasti Orlického Záhoří a Josefovských luk a ornitologickým výzkumem v oblasti Zlatého potoka

budováním ukázkové přírodní zahrady  přístupné veřejnosti, která podporuje zadržování vody v přírodě a podporuje přirozenou biodiverzitu

spoluprací s lokálními farnostmi v podhůří Orlických hor a jižních Čechách i skrze pribývající kontakty v evangelických církvích i v církvi římsko-katolické