Ekologická olympiáda 2022, krajské kolo

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2022 proběhlo v Ekocentru A Rocha v Dobrém krajské kolo pro Královéhradecký kraj 28. ročníku Ekologické olympiády. Tématem olympiády byla Druhová ochrana a o účast v národním kole usilovalo 12 tříčlenných týmů ze 7 škol.
Celé klání však začalo již cca 14 dní před samotným zahájením olympiády zadáním domácího úkolu. Týmy měly nalézt ve svém okolí cenné území, na kterém se vyskytuje zvláště chráněný druh živočicha či rostliny a vypracovat zjednodušený plán péče, na základě kterého může být případně navrženo nové maloplošné ZCHÚ. Účastníky tak čekaly výlety naplněné hledáním cenných přírodních památek, konzultace s odborníky a spousta práce při tvorbě prezentace. Některé týmy využily podzimní prázdniny, některým však toto volno práci spíše zkomplikovalo.
Prvním úkolem, který se samotnou olympiádou nesouvisel, bylo zvládnout cestu do Ekocentra Keithe Morrise. Úskalím byly zejména krátké 4 minuty na přestup v Dobrušce. Naštěstí i přes mírné zpoždění spoje z Hradce Králové řidič autobusu počkal a všichni účastníci tak dorazili včas. 
Po registraci již soutěž začala naostro hodinovým testem. Týmy řešily 40 otázek, u poloviny si mohly správnou odpověď vybírat ze 3 možností, u zbytku uváděly příklady dle zadání, vysvětlovaly pojmy z oblasti ekologie a druhové ochrany, případně přemýšlely nad důvody určitých jevů v přírodě.  Po vydatném obědě přišly na řadu prezentace domácích úkolů. Porotu překvapila a potěšila zejména profesionalita projevu, vizuální zpracování prezentací, ale samozřejmě i jejich kvalitní věcná stránka. Bez nadsázky lze říci, že nebylo špatných týmů a porota neměla lehký úkol s bodováním.  Soutěž poté pokračovala tzv. poznávačkou. Každý tým čekalo 20 exemplářů, u kterých bylo třeba uvést druhové a rodové jméno. Pro jejich určení měli studenti občas k dispozici “pouze” hnízdo nebo vejce. Není proto divu, že tento úkol byl účastníky i pedagogickým dozorem hodnocen jako jednoznačně nejtěžší. Odpovídaly tomu i výsledky, kdy nejúspěšnější tým získal 14 bodů, nejméně úspěšný pak 1 bod. Po skončení soutěžního dne čekalo studenty i jejich doprovod překvapení ve formě večerní vigilie při svíčkách v kostele sv. Matouše v Deštném. Po náročném dni tak měli všichni možnost se ztišit a přemýšlet o Božím stvoření a důležitosti péče o něj. Ve skoro posvátné atmosféře ve světle svíček a při zpěvech z Taize zazněly i texty církevních velikánů a na tvářích všech přítomných se odrážela síla prožitku daného momentu.  

Na druhý soutěžní den byl pro týmy připraven terénní úkol – postavit jednu ze 4 vybraných staveb. Týmy si vylosovaly plazník, broukoviště, ptačník či hmyzí hotel, které měly dle zadaného nákresu postavit na příhodném stanovišti. Na přípravu materiálu a stavbu byly vyhrazeny 2 hodiny, poté jednotlivé týmy své stavby představily porotě a ostatním a zodpověděly otázky ohledně vhodnosti jejich umístění, tvorů, které je budou využívat či použitého materiálu. Bylo krásné sledovat jak si jednotlivé týmy dokázaly zorganizovat práci, rozdělit úkoly a spolupracovat. Výsledné stavby byly krásné, kreativně postavené a zároveň účelné. Po obědě, v čase kdy porota prováděla finální zhodnocení, sčítání bodů a přípravu diplomů, si účastníci prohlédli ukázkovou přírodní zahradu a poté byly vyhlášeny výsledky. Na některých účastnících bylo patrné mírné zklamání, jiné měly ze svého umístění radost. Pro všechny, včetně poroty a organizátorů, to však byla cenná zkušenost. Celou soutěž dle slov pedagogického dozoru provázela přátelská atmosféra, vše bylo velmi dobře zorganizované, moučníky byly výtečné a studenti si nejvíce užili terénní úkol. Jen ta poznávačka….ta by příště měla být lehčí.

Partneři akce: