Historie

A Rocha Czech vznikla koncem 90. let 20. století z iniciativy Pavla Světlíka, ochránce přírody, ornitologa a faráře Českobratrské církve evangelické. Začátky se odehrály v jižních Čechách na Šumavě (Národní park Šumava), v Prachaticích a Husinci.

Pavel Světlík (nar. 1950) se od dětství věnuje ekologickým aktivitám. Na počátku 60. let byl jedním z mnoha žáků Dr. Jana Čeřovského, který pod vlivem „Časopisu ABC mladých techniků a vědců“ vedl mladé lidi k zakládání skupin nazvaných „strážci ochrany přírody“. Dr. Čeřovský vedl takovou skupinu v oblasti Dobrušky a Dobrého; říkali si Horské kozy (informace o činnosti této skupiny, evidované pod č. 218, lze nalézt v číslech ABC z let 1963, 1964 a 1965). Skupina působila v letech 1963-1965 a získala nejvyšší ocenění udělované časopisem, Kolumbův titul. Aktivně se podíleli na ochraně přírody prostřednictvím botanických a ornitologických programů (ochrana sněženek, vyvěšování hnízdních budek pro zpěvné ptactvo, ochrana sov a dravců ve spolupráci s Československým svazem myslivosti).

V letech 1965-1975 se Pavel Světlík vzdělával nejprve v zemědělství a poté v teologii. V roce 1965 se stal členem Československé společnosti ornitologické a v roce 1967 získal pod vedením Jiřího Prášila (známého též pod skautskou přezdívkou Šilek), ornitologa a skautského vůdce v Třebechovicích, pásmařskou licenci.

Po sametové revoluci v roce 1989 začal Pavel vést kroužky ochrany přírody pro děti a mládež na Prachaticku: Křesťanský klub ochrany přírody v Husinci (1990-1993) a Křesťanský ornitologický kroužek (1994-1998), který byl součástí širší činnosti YMCA v Husinci. Tato druhá skupina byla vedena ve spolupráci s ekologickým centrem Dřípatka v Prachaticích za pomoci učitele Aleše Záveského a ekologa Bohuslava Nauše.

A Rocha Czech Historie

Na konci 90. let seznámil britský misionář ve východní Evropě Chris Fox Pavla a Radku Světlíkovy s Keithem Morrisem, členem organizace A Rocha ve Velké Británii. Později si Pavel vyměnil dopisy s Peterem Harrisem, zakladatelem A Rocha. Tyto kontakty vedly k setkání obou skupin a k první přípravné konferenci v červnu 2000, kde asi 40 účastníků diskutovalo o myšlence založit A Rocha v České republice. To pokračovalo na podzim 2001 a v létě 2002, kdy byla A Rocha Česká republika oficiálně založena.

Mezi prvními členy základní skupiny ARCZ byli Jan Hluchý z Brna, Karel Hůlka z Klatov, Ladislav Zvolánek z Merklína a Martin Legát z České Skalice; později se k nim připojil Pavel Štifter, který je nyní předsedou představenstva.

Výkonným ředitelem ARCZ byl jmenován Pavel Světlík. Když se Světlíkovi v létě 2002 přestěhovali do východních Čech, přesunulo se centrum činnosti ARCZ z Prachaticka do oblasti České Skalice a Dobrušky.

Rozhodujícím impulsem k založení A Rocha v České Republice a jejím skutečným začátkem byla první konference budoucích členů AR v Husinci 1. až 4. června 2000. Zúčastnili se jí Peter a Miranda Harrisovi a Keith a Maureen Morrisovi spolu s asi 40 lidmi z různých církví, především však z Církve bratrské. Na pozvání Pavla a Radky se setkání zúčastnil také Dr. Pavel Černý, předseda Církve bratrské. Po konferenci, na soukromém setkání na chatě Pygmejů (chata rodiny Škopkových z Husince) v neděli 4. června 2000 odpoledne, Dr. Černý potvrdil, že Církev bratrská bude projekt plně duchovně i finančně podporovat s tím, že si Pavla Světlíka ponechá jako pověřence církve pro ekologické hnutí.

Založení A Rocha Česká Republika byl postupný proces a teprve dva roky po tomto prvním setkání byla ARCZ oficiálně založena, a to 17. června 2002.