Na této stránce naleznete přehled projektů, které A Rocha buď iniciovala, nebo se aktivně podílela na jejich realizaci. Pro tyto projekty jsme získávali finanční podporu z různých zdrojů, a to s jediným cílem: ochránit naši přírodu a posílit vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí. Naše snaha směřuje k udržitelné budoucnosti pro naši planetu, a tyto projekty jsou jedním ze způsobů, jak aktivně propagovat šetrný přístup k přírodě a povzbudit veřejnost k péči o své okolí.

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2021, krajské kolo